fbpx

Privacy beleid

U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren

U hebt er recht op dat wij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beheren en dat de inhoud van uw geplaatste gegevens, berichten en e-mails vertrouwelijk blijft.

Om dit vertrouwen te verdienen doen wij u privacy beloftes over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Onze belofte aangaande privacy

Bij vrijwel al onze bedrijfsactiviteiten spelen privacyaspecten een rol: als u een klantenkaart neemt, als u een rekening betaalt, wanneer uw persoons gegevens invoert op onze website, of als u contact hebt met onze klantenservice.

Om ervoor te zorgen dat ons privacy beleid wordt toegepast hebben we ons verplicht tot een privacy belofte. Bij deze privacy belofte rapporteren wij op regelmatige basis bij oneigenlijk gebruik van privacy schending aan het bestuur om zodoende de privacy van onze gebruikers en klanten te kunnen waarborgen. Tevens laten wij onze klanten natuurlijk direct weten wanneer hun gegevens zijn gelekt en welke stappen wij juridisch ondernemen om de misbruik te kunnen voorkomen.

Bedrijfsvoering en beleidskeuzes

We streven ernaar om ons privacy beleid zo goed mogelijk toe te passen in onze bedrijfsvoering en de beleidskeuzes die we maken. De snelle technologische ontwikkelingen en de invloed die deze ontwikkelingen hebben op de discussies over privacy vragen ook om heroverwegingen en aanpassingen.

Bij het stellen van onze prioriteiten proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en zorgen van onze gebruikers.

Intern gebruik van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens alleen voor de toepassing waarvoor deze zijn afgegeven zoals beantwoorden van de mail en contact gedurende de dienstverlening. Indien wij bij acties uw gegevens opslaan voor marketingdoeleinden ontvangt u op dat moment een aangepast privacybeleid.

Internetgebruik en locatiegegevens

Wij hebben geen strategie om gegevens aangaande locatiegegevens, internet- en surfgedrag te gebruiken voor marketingacties. Indien wij bij acties uw gegevens opslaan voor marketingdoeleinden ontvangt u op dat moment een aangepast privacybeleid.

In de privacy verklaring staat

  • Wat persoonsgegevens eigenlijk zijn. • Welke persoonsgegevens wij gebruiken. • Wat we doen met uw persoonsgegevens. • Wat we doen om uw gegevens te beschermen. • Hoe u zelf veilig met uw persoonsgegevens kunt omgaan.

Diensten

Wanneer u gebruik maakt van diensten van onze loyaliteitsprogramma “F@ns“ vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden echter verwerkt door onze leverancier van het loyaliteitsprogramma Walnutloyalty. Voor privacyvoorwaarden verwijzen wij u dan ook naar http://walnutloyalty.com/privacy

Marketingactiviteiten

Om u te adviseren over diensten en producten die u al afneemt of die van waarde voor u kunnen zijn gebruiken we geen persoonsgegevens. Wij delen daarom nooit uw persoonsgegevens met derde partijen.

AVG:

AVG of te wel de algemene verordening gegevensbescherming wet geeft u als burger het recht om op te vragen welke gegevens er opgeslagen zijn. Aangezien wij alleen gegevens opslaan voor de toepassing waarvoor zij zijn afgegeven en daarna direct verwijderen is dit niet van toepassing. Tenzij wij bij acties een ander privacybeleid toepassen wordt u daar expleciet van op de hoogte gehouden. Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u gegronde reden heeft dat Wash Drive In  Horsterweg uw gegevens onrechtmatig gebruikt.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op de website, mobiele site of in de app met uiterste zorg is samengesteld en Wash Drive In  Horsterweg deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wash Drive In  Horsterweg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Bovenstaande is ook van toepassing op berichten die Wash Drive In  Horsterweg plaatst op online kanalen zoals Facebook en Twitter. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige nauwkeurige informatie te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.